Thể thao hoàn trả lên đến 1.6%, Baccarat, Slot game
Baccarat, Slot game, casino hoàn trả lên đến 3.8%, tất cả đều không giới hạn.